Güzel sanatlar bölümünün taban puanı kaçtır?


Milli Eğitim tarafından, güzel sanatlara özel ilgisi ve yeteneği olan kimseleri yetiştirmek üzere “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri” kurulmuştur. Güzel sanatlar liselerinin amaçlarını,

  • Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrecilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,
  • Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamarına yardımcı olmak diye sıralayabiliriz.

Güzel sanatlar okullarında Resim,Heykel, Seramik,Grafik,Tekstil,Fotoğraf,Sinema ve Televizyon gibi bölümler bulunmaktadır.

Güzel sanatlar bölümüne giriş koşulları

İlköğretim okulunu o yıl bitirenler için diploma notu en az 3.00 olarak belirlenmiştir.
Girecekleri alanla ilgili dersin, 4′üncü, 5′inci, 6′ncı, 7′nci ve 8′inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olmalıdır. Bu şartlara uyan öğrenciler diledikleri güzel sanatlar okullarına yetenek sınavına girmek için başvurabilirler.

Revisions

Tags: , , ,

No comments yet.

Bir Cevap Yazın